Online uw vijverplanten en toebehoren bestellen. Goedkoop en rechtstreeks van onze eigen kwekerij bij u thuis geleverd.

Klantenservice

Welkom op de informatiepagina van Vijverplanten online
Vijverplanten online is een onderdeel van Aqua Sifra VOF in Boskoop www.aquasifra.nl

 

 

 

Verzenden

Levertijd/verzending:

Wij versturen indien mogelijk en voorradig de volgende dag (bij extreem warm weer ook niet vlak voor het weekend i.v.m. het risico dat de planten op een depot van PostNL blijven liggen)

Wij versturen onze planten vochtig, in beschermende folie verpakt, uitgeklopt en de wortels uitgespoeld.

Het ophalen van planten is niet mogelijk. Wij zijn een kwekerij en hebben geen winkel.

Gratis verzending vanaf € 50,00

postNL
Verzendkosten Nederland

0-10 Kg   : € 6,50
10-30 Kg   : € 11,00
>30 Kg   : op aanvraag

Verzendkosten België

0-30 Kg   : € 9,00
>30 Kg   : op aanvraag

 

Afhalen op een Service Point

U kunt uw pakket ook laten bezorgen op een door u gekozen Service Punt van PostNL zodat u op het moment dat u het schikt uw pakket kunt afhalen.

Let op! omdat de planten tijdends het transport geen water krijgen raden wij u wel aan om het pakket op dezelfde dag van de levering op te halen bij het Service Punt

 

▲▲

 


Betalen

Betaalmogelijkheden:

- iDEAL
ideal

iDeal (indien u beschikt over internetbankieren)

Met iDEAL kunt u op het internet direkt betalen via uw internetbankier omgeving. Deze optie is veilig, gemakkelijk en snel.

Hoe werkt iDEAL?
U wordt na uw bestelling doorgestuurd naar de iDEAL betaalmethode, en selecteert u uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar de site van uw bank, waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en Vijverplanten online wordt geinformeerd dat de bestelling betaald is.
Let op: houdt uw bankpas en identificatiemethode - ABN AMRO e.dentifier, Rabobank Random Reader of GSM voor Postbank TAN - bij de hand.

- Bancontact / Mister Cash

bancontact

Inwoners van België die beschikken over internet bankieren van een bank die is aangesloten bij het Mistercash netwerk kunnen betalen met Mister cash. 

Hoe werkt Mister Cash?

Als u bij uw bestelling heeft geplaatst, geeft u eerst de gevraagde gegevens van uw betaalkaart in. Vervolgens komt u terecht in een nieuw scherm. U heeft dan uw digipass nodig, die u ook gebruikt voor online bankieren. Schuif de Bancontact/MisterCash in de digipass en volg de instructies op het computerscherm. U ontvangt op het einde van dit proces een cijfer, dat geldt als elektronische handtekening. Hiermee bevestigt u op het computerscherm uw identiteit en uw betaling.
U wordt hierna terug gebracht naar onze website.

▲▲

 

 

Garantie en aansprakelijkheid


Op alle artikelen uit deze webshop zijn de hiervoor wettelijk geldende garantievoorwaarden van toepassing
Vijverplanten online is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Vijverplanten online heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien Vijverplanten online om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Vijverplanten online of de fabrikant zijn verricht;
- Iindien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

De koper is gehouden Vijverplanten online te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Vijverplanten online zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

▲▲

 

 

Reclameren

De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclames dienen altijd binnen 48 uur per e-mail gemeld te worden.

▲▲

 

 

Recht van retour

De consument koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met Vijverplanten online aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
Het in het vorige lid benoemde herroepingsrecht geldt niet voor planten, zij vallen uitdrukkelijk buiten dit recht, maar Vijverplanten online zal in geval van ontevredenheid van de consument koper over het toegezonden produkt immer trachten tot een voor beide partijen, tevreden afwikkeling hiervan te komen.

Vijverplanten online is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument koper.

Indien de consument koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Vijverplanten online binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument-Koper aan Vijverplanten online betaalde.

▲▲

 

 

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Vijverplanten online is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Het is mogelijk dat Vijverplanten online op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Vijverplanten online is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

▲▲

 

 

Privacy

De gegevens die u invoert op deze webshop worden alleen gebruikt voor een correcte afhandeling van uw bestelling, en op generlei wijze verstrekt aan derden.

▲▲

 

 

Leveringen buiten Nederland

Leveringen naar België verlopen zonder problemen, echter omdat deze zendingen niet de volgende dag worden geleverd, kunnen de planten een lichte terugval krijgen.
Wij adviseren om direct na ontvangst de planten uit te pakken en te verzorgen.

▲▲