Bolboschoenus maritimus

€ 2,95 | Waterplanten


Nederlandse Naam Heen of Zeebies
Zone 2
Standplaats Zon/halfzon
Bloeitijd juli - augustus
Vijverdiepte 0 t/m -20cm
Hoogte 80 - 130cm