Copyright

Copyright

© 2023 Vijverplanten Online. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op beeld, geluid, video, etc. die u op deze site (vijverplantenonline.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Vijverplanten Online of zijn gelicenceerd aan Vijverplanten Online.

Alle op deze website getoonde foto’s, video’s etc. zijn gemaakt door of in opdracht van Vijverplanten Online.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Vijverplanten Online of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Vijverplanten Online”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Vijverplanten Online voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. Vijverplanten Online stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.